Comunicació amb els pares

Comunicació amb els pares

Comunicació amb les famílies:

  • En contacte permanent amb la tutora.
  • Amb una secretària a recepció per atendre les teves peticions personalment o telefònicament.
  • Amb una zona privada al web on pots trobar i descarregar-te tots els informes, fotos o filmacions del teu nen o nena.
  • Comunicació diària mitjançant l’agenda exclusiva del centre ( en paper o informatitzada).
  • Una entrevista prèvia amb el director i una amb la tutora.
  • Una exposició en grup de la programació a començament de curs.
  • Un informe d’adaptació al final del primer trimestre i un d’avaluació a final de curs.
  • Entrevistes amb la tutora a petició teva o de la tutora sempre que es cregui necessari.
  • Amb el teu mòbil pots veure o parlar amb el teu fill/a sempre que vulguis.