Activitats

Anglès, Natació i TIC

Iniciació a:

  • Anglès (English Time!)
  • Natació (cursos regulars durant el curs i/o intensius els mesos d’estiu)
  • TIC (tecnologies de la informació i la comunicació)*

*Espai sense WI-FI. Internet arriba a totes les aules per cable.