Actualment, l’escola bressol Verdaguer de Reus, té 4 aules.

CARGOLS
Aula de nadons (I0)

PEIXOS
Aula d’ 1 a 2 anys (I1)

TORTUGUES
Aula d’ 1 a 2 anys (I1)

LLEONS
Aula de 2 a 3 anys (I2)