guardería Reus curso 23 24

Inici de Curs

El Curs Escolar començarà el 6 de setembre de 2023 i acabarà el 21 de juny de 2024, a jornada completa.
El centre està obert, però, en règim de guarderia, tot l’any.
Cal que ens confirmeu quan començareu, trucant, entre el 22 d’agost i el 2 de setembre, de les 9:15 a les 13:30 hores, al tel. 977 326273. Aprofiteu la trucada per demanar l’entrevista amb la tutora, que és obligatòria per als nous matriculats i opcional per als qui veníeu el curs passat, lliurar material, etc. En el cas que el nen o la nena hagués de començar el dia 1 de setembre o abans i és nou/va en el centre cal que truqueu una setmana abans de la seva incorporació per fer l’entrevista tan aviat com sigui possible.
CALENDARI I HORARI
El Calendari escolar per al curs 2023-24 assenyala com a vacances escolars:
– Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener
del 2024, ambdós inclosos.
-Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos.
Els dies de lliure disposició de Centre seran:
– el 13 d’octubre de 2023
– el 7 de desembre de 2023*
– el 12 i 13 de febrer de 2024
– el 20 de maig de 2024
*El dia 7 de desembre l’escola restarà tancada per manteniment.
Per als qui viuen o treballen fora de Reus: els dos dies de festa local són el 29 de juny i el 25 de setembre, dies en què l’escola restarà tancada.
L’horari escolar és de 9 a 12
i/o de 15 a 17 h
.El centre és obert de les 7:00 fins a les 18:00 h tots els dies feiners de l’any de dilluns a divendres.
Entenem per horari escolar el temps en què un nen o nena està a la seva classe, amb la seva educadora i fent les tasques programades pròpies de la seva edat. A la tarda pot haver-hi fusió de grups.
Els dies laborables que siguin festa escolar es cobraran com a extres excepte si es
fa un Horari Bonificat (vegeu full “Relació de preus”) i sempre que ens aviseu dins del
termini establert.