Activitats

Iniciacio al Ingles-TIC

Instalacions ideals

Pedagogia i tracte amb els infants

Pedagogia i tracte amb els infants

Direcció experta

Tocajoc

Activitats

Escola de pares

Comunicació amb els pares

Les nostres classes