Les Nostres Aules

Actualment, l'escola bressol Verdaguer de Reus, té 4 aules.CARGOLSAula de nadons (I0)PEIXOSAula d' 1 a 2 anys (I1)TORTUGUESAula d' 1 a 2 anys (I1)LLEONSAula de 2 a 3 anys (I2)

Les nostres instal•lacions

CARGOLS Aula de nadons (I0) Nadons i LactantsPEIXOS Aula d'1 a 2 anys (I1) No caminadorsTORTUGUES Aula d'1 a 2 anys (I1)LLEONS Aula de 2 a 3 anys (I2)

Activitats

English Time

English Time!, els infants tenen l’oportunitat d’iniciar-se a l’anglès amb una professora nativa de l’Escola d’Idiomes ITTACA de Reus.

Les nostres instal·lacions

En les instal·lacions del centre hi ha preses mesures per a l’accessibilitat així com s’han suprimit les barreres arquitectòniques.

Pedagogia i tracte amb els infants

Pedagogia i tracte amb els infants

Tocajoc

Activitats

Escola de pares

Comunicació amb els pares