Les Nostres Aules

Les Nostres Aules

Actualment, l’escola bressol Verdaguer de Reus, té 4 aules. CARGOLSAula de nadons (I0) PEIXOSAula d’ 1 a 2 anys (I1) TORTUGUESAula d’ 1 a 2 anys (I1) LLEONSAula de 2 a 3 anys...
Les nostres instal•lacions

Les nostres instal•lacions

CARGOLS Aula de nadons (I0) Nadons i Lactants PEIXOS Aula d’1 a 2 anys (I1) No caminadors TORTUGUES Aula d’1 a 2 anys (I1) LLEONS Aula de 2 a 3 anys...
English Time

English Time

English Time!, els infants tenen l’oportunitat d’iniciar-se a l’anglès amb una professora nativa de l’Escola d’Idiomes ITTACA de Reus.

Les nostres instal·lacions

Les nostres instal·lacions

En les instal·lacions del centre hi ha preses mesures per a l’accessibilitat així com s’han suprimit les barreres arquitectòniques.