Classe Lleons I2

Classe Lleons I2

L’Escola Bressol Verdaguer té una aula d’I2 per a nens de 2 a 3 anys. Opcionalment, els infants poden fer anglès.