Les nostres instal·lacions

Les nostres instal·lacions

En les instal·lacions del centre hi ha preses mesures per a l’accessibilitat així com s’han suprimit les barreres arquitectòniques.